Diferiți , dar împreună


 

Lucrările vor fi trimise prin poștă până la data de 19 aprilie 2019

Regulamentul concursului

Descarcă aici

Acord de parteneriat

Descarca aici

          Formular de înscriere

          Descarca aici

          Rezultate concursului

          Descarcă aici

 

DIFERIȚI, DAR ÎMPREUNĂ

PROIECT EDUCATIV INTERCULTURAL

EDIȚIA I,  2018-2019

 

SCOP: Promovarea bunelor practici educaționale în beneficiul copiilor prin schimbul de experiență intercultural între instituțiile de învățământ în vederea stimulării atitudinilor de respect, empatie și admirație față de muncă, tradiții și obiceiuri specifice mai multor zone geografice, creării de oportunități și motivații pentru copiii și cadrele didactice din unitățile școlare implicate de a se afirma pe plan național, prin abordarea creatoare a tehnicilor de lucru însușite în procesul instructiv-educativ.

 

OBIECTIVE:

* Respectarea și promovarea diversității culturale, a atitudinii tolerante, deschise, de acceptare și înțelegere firească a diferențelor culturale prin valorificarea pozitivă a relațiilor de egalitate între oameni.

*  Dezvoltarea abilităților de relaționare într-un grup/comunitate eterogenă din punct de vedere religios, cultural, lingvistic.

* Popularizarea obiceiurilor și tradițiilor specifice popoarelor lumii, grupurilor etnice, practicate în diferite perioade ale anului, sau prilejuite de evenimente sociale.

* Conceperea unor lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginație din partea educabililor și a cadrelor didactice.

* Organizarea unei expoziții proprii în holul Casei de Cultură Mangalia cu lucrările realizate.

 

GRUP ȚINTĂ: preșcolari, elevi, părinți, reprezentanți ai comunității

 

PARTICIPARE: indirect/directă: ciclul preșcolar, primar și gimnazial

 

DURATA: 1 an școlar

 

ETAPE: - mediatizarea proiectului: 1 noiembrie 2018-15 martie 2019

                -înscrierea și trimiterea lucrărilor: ianuarie 2019-19 aprilie(data poștei)

                -evaluarea lucrărilor: 6-10 mai 2019

                -anunțarea rezultatelor: 15 mai 2019

                -premierea: 17 mai 2019

                -mediatizarea rezultatelor proiectului și a expoziției: 20-21 mai 2019

 

          Secțiunea Concurs de creație artistico-plastică (categorii: pictură, desen, colaj, ouă încondeiate) ,,TRADIȚII ȘI OBICEIURI PASCALE”

             Lucrările vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe suport A4(pictură, dese, colaj), respectând tematica concursului.

Pe verso se vor trece cu majusculă următoarele informații: titlul lucrării, numele și prenumele preșcolarului/elevului, grupa/clasa, unitatea de învățământ, localitatea, județul, numele și prenumele cadrului didactic îndrumător.

            Lucrările vor fi trimise prin poștă până la data de 19 aprilie 2019, pe adresa GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 MANGALIA,  Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr.62,Cod 905500, însoțite de  acordul de parteneriat în două exemplare(anexa 1), avizat de conducerea unității, fișa de înscriere ( anexa 2) și un plic autoadresat timbrat corespunzător, cu precizarea PROIECTUL ,,DIFERIȚI, DAR ÎMPREUNĂ”.

 Lucrările primite după 19 APRILIE 2019 (data poştei) nu se iau în considerare.

              Fiecare cadru didactic poate trimite un număr de cel mult 3 lucrări din fiecare categorie (pictură, desen, colaj, ouă încondeiate).

              Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.

              Nu se admit contestații.

Informații suplimentare puteți solicita la:

PROF. BORȘ ALINA ANNA MARIA, e-mail nanasarita05@yahoo.com, tel. 0764039000

PROF. MĂNCUȚ MARINELA, e-mail marinelamancut@yahoo.com, tel. 0722437583