CONCURS INTERDISCIPLINAR JUDEŢEAN


FENOMENUL VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ

 

 

Aprobat în CAEJ 2018-2019,  Nr. 5140A/19/25.10.2018

 

 

 

Rezultatele concursului

Sectiunea Creatie plastica descarcă aici

Sectiunea Creatie literara descarcă aici

Sectiunea Prezentari Powerpoint descarcă aici

Regulamentul concursului

Descarcă aici

Acord de parteneriat

Descarca aici

Sectiunea I - Creaţie artistico-plastică ( afiș)

Formular inscriere

 Afișele vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe suport A4, respectând tematica concursului, având imagini semnificative și motto/slogan adecvat. Pe verso, se vor trece cu majusculă, următoarele informaţii: titlul lucrării, numele și prenumele elevului, clasa, școala, localitate, judeţ, numele și prenumele cadrului didactic îndrumător, e-mail cadru didactic, conform modelului de mai jos.

Lucrările vor fi trimise prin poștă până la data de 29 martie 2019, pe adresa: Şcoala Gimnazială nr. 3, Str. Albatros Nr.10, Mangalia, Jud. Constanţa, cod poştal 905500  împreună cu un acord de parteneriat (anexa 1), avizat de conducerea unității, cu precizarea : Pentru „Proiectul Fenomenul violenței în școală”. Lucrările primite după 29 martie 2019 (data poştei) nu se iau în considerare.  

Pentru participarea directă: Fișa de înscriere și parteneriatul se trimit cu cel putin 10 zile înainte de desfășurarea probei din data de 30 martie 2019, ce va avea loc la Școala Gimnazială nr. 3 Mangalia, strada Albatros, nr. 10, orele 10,00. Elevii participanți vor avea cu ei materialele necesare desfășurării probei.

Sectiunea II - Creație literară

 Formular inscriere

 

Creațiile literare vor fi scrise în format A4 (15-25 de rânduri pentru proză), respectând următoarele condiții de tehnoredatare:

-titlul lucrării va fi scris cu majuscule în TNR 14 Bold;

-la un rând se vor scrie, în TNR 12,cu majuscule, numele și prenumele elevului, clasa, școala, localitatea și județul de proveniență;

-sub două rânduri se va redacta lucrarea în TNR 12, cu diacritice;

-marginile vor fi de 20 mm;

La această secțiune lucrările se trimit atât în plic, la adresa: Şcoala Gimnazială nr. 3, Str. Albatros Nr.10, Mangalia, Jud. Constanţa, cod poştal 905500 , alături de un acord de parteneriat (anexa 1) avizat de conducerea unităţii, cât și în format electronic la adresa proiectviolenta@gmail.com.

 

 

Sectiunea III- Prezentari ppt

Formular inscriere

 

Prezentările vor cuprinde maxim 11-12 slide-uri. Pe primul slide va fi menționat titlul lucrării,   numele elevului, școala, clasa, localitatea, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător. Pe ultimul slide se va consemna bibliografia. Nu se acceptă lucrări fără semnele diacritice. Se punctează calitatea limbajului, coerenţa şi originalitatea în concordanţă cu tema aleasă.

Prezentările în format powerpoint vor fi trimise online pe adresa proiectviolenta@gmail.com până la data de 29 martie 2019 împreună cu un acord de parteneriat (anexa 1)  avizat de conducerea unității.

Fiecare cadru didactic poate trimite un număr de cel mult 3 lucrări pe secțiune, având posibilitatea de a opta pentru participarea la o secţiune sau la toate.

Lucrările înscrise în concurs nu se restituie. Participanţii renunţă la drepturile de autor.

Evaluarea participantilor se face prin punctaj de la 1 la 10. Ierarhizarea concurenţilor se stabileşte în ordinea descrescătoare a  punctajelor obţinute la concurs. Nu se admit contestații.