ACTIVITATI EXTRASCOLARE

PROIECTE

SCOLARE

ACTIVITATI

EXTRASCOLARE

Imagine similară

CONCURSURI

SCOLARE

NOUTATI

REZULTATE CONCURSURI

EDIŢIA I, 2017-2018

   - Rezultatele concursului Drepturile omului prin ochi de copil - Descarca aici

   - Rezultatele concursului Fenomenul violenţei in școală - Descarcă aici

 

 

FENOMENUL VIOLENȚEI iN ȘCOALĂ

 

EDIŢIA I, 2017-2018

 
.

 

 

Expozitie de lucrări

 

    

DESCRIEREA PROIECTULUI :

·  Scop

- Prevenirea şi stoparea violenţei din școală, sub toate formele ei

- Respectarea drepturilor copilulu

 

· Obiective

 

- Informarea elevilor asupra  aspectelor teoretice legate de fenomenul violenţei in școală (bullying- definiţie, clasificare,cauze, prevenţie)

- Identificarea instrumenetelor specifice de intervenţie in tipuri diverse de violenţă

- Promovarea  drepturilor şi responsabilităţilor copilului

- Eliminarea discriminărilor de orice fel

- Stimularea creativităţii elevilor şi a spiritului de competiţie;

- Exprimarea propriilor opinii referitoare la fenomenul bullying prin modalități variate (creație plastică, literară, PPT);

- impărtăşirea unor experienţe personale prin creațiile realizate;

- imbunătăţirea relaţiilor de colaborare şi  cooperare intre participanții la proiect;

- Organizarea unei expoziții in holul Casei Armatei Mangalia cu lucrările artistico-plastice câștigătoare

·  Grup ţintă : elevi, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii

·    Participare indirectă/directă ; ciclu gimnazial

·    Durata: 1 an şcolar

 

FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE!

 

 

Secţiunea I :  Creaţie artistico-plastică ( afiș)

Afișele vor fi realizate in tehnică de lucru la alegere, pe suport A4, respectând tematica concursului, având imagini semnificative și motto/slogan adecvat. Pe verso, se vor trece: titlul lucrării, numele și prenumele elevului, clasa, școala, localitate, numele și prenumele cadrului didactic indrumător, e-mail cadru didactic.

Lucrările vor fi trimise prin poștă până la data de 30 martie 2018, pe adresa: Şcoala Gimnazială nr. 3, Str. Albatros Nr.10, Mangalia, Jud. Constanţa, cod poştal 905500  impreună cu un  acord de parteneriat (anexa 1), avizat de conducerea unității și fișa de inscriere ( anexa 2), cu precizarea „Proiect Fenomenul violenței in școală”.

 Lucrările primite după 30 martie 2018 (data poştei) nu se iau in considerare.

Secţiunea a II-a : Creație literară (poezie sau proză– Cuvântul care invinge, valorificând ideea că prin folosirea unor cuvinte potrivite se  pot rezolva situații conflictuale)

Creațiile literare vor fi scrise in format A4 (15-25 de rânduri pentru proză), respectând următoarele condiții de tehnoredatare:

-titlul lucrării va fi scris cu majuscule in TNR 14 Bold;

-la un rând se vor scrie, in TNR 12,cu majuscule, numele și prenumele elevului, clasa, școala, localitatea și județul de proveniență;

-sub două rânduri se va redacta lucrarea in TNR 12, cu diacritice;

- marginile vor fi de 20 mm;

La această secțiune lucrările se trimit atât in plic (alături de fișa de inscriere și de protocolul de colaborare), cât și in format electronic la adresa proiectviolenta@gmail.com.

       Etape:

 - mediatizarea proiectului: 1 noiembrie 2017 - 15 martie 2018

- inscrierea şi trimiterea lucrărilor: noiembrie 2017- 30 martie 2018       (data poştei)

- evaluarea lucrărilor: 11-20 aprilie 2018

 - anunţarea rezultatelor: 25 aprilie 2018

 - mediatizarea rezultatelor proiectului şi a expoziţiei 27-29 aprilie 2018

Secţiunea a III-a : Materiale  realizate in format powerpoint cu tema „Violența in școală”       

Prezentările vor cuprinde maxim 11-12 slide-uri. Pe primul slide va fi menționat titlul lucrării,   numele elevului, școala, clasa, localitatea, numele şi prenumele cadrului didactic indrumător. Pe ultimul slide se va consemna bibliografia.

Nu se acceptă lucrări fără semnele diacritice. Se punctează calitatea limbajului, coerenţa şi originalitatea in concordanţă cu tema aleasă.

 

Prezentările in format powerpoint vor fi trimise online pe adresa proiectviolenta@gmail.com până la data de 30 martie 2018 impreună cu un acord de parteneriat ( anexa 1)  avizat de conducerea unității și fișa de inscriere ( anexa 2) scanate.

Documente necesare inscrierii:

- Formular de inscriere

- Acord de parteneriat

 Echipa de proiect: Coordonatori: prof. Iacob Ancuţa şi prof. Ipo Ildiko

 Membrii echipei de proiect: Dir., prof., dr., Ionescu Mihai, dir. adj prof. Sasu Mihaiela, prof. Roşu Geanina, prof. Dumitru Alina, prof. Pica Costel, prof. Petrache Cristina, inv. Toporoc Iuliana

 

 

DREPTURILE OMULUI PRIN OCHI DE COPIL

EDIŢIA I, 2017-2018

.

 

DESCRIEREA PROIECTULUI :

  • Scop

- Stimularea interesului pentru desfăşurarea unor activităţi de tip artistico-plastic, științific și moral-civic, valorificarea și aprofundarea cunoştinţelor dobândite la diverse discipline (limba și literatura română, cultură civică, arte vizuale) , precum şi implicarea elevilor şi a cadrelor didactice in activităţi extracurriculare.

Activităţile proiectului oferă posibilitatea incurajării și valorificării potenţialului creativ al elevilor, precum și stimularea spiritului competitiv.

  • Obiective

- Stimularea creativităţii elevilor şi a spiritului competiţie;

- Valorificarea cunoştinţelor civice prin realizarea unor compoziții literare și artistico- plastice originale;

- Stimularea utilizării unor metode inovative in procesul instructiv – educativ;

- Dezvoltarea conexiunilor interdisciplinare prin participarea elevilor la activități extrașcolare;

- impărtăşirea unor experienţe personale prin creațiile realizate;

- Dezvoltarea abilităţilor de comunicare prin forme variate de limbaj ( literar, artistico-plastic);

- imbunătăţirea relaţiilor de colaborare şi  cooperare intre participanții la proiect;

- Organizarea unei expoziții cu lucrările literare și artistico-plastice câștigătoare.

  • Grup ţintă : elevi, părinţi, cadre didactice, reprezentanţi ai comunităţi.

  • Participare indirectă/directă ; ciclul primar şi gimnazial

  • Durata:

    1 an şcolar

     

 

 

Informații suplimentare puteți solicita la:

proiectdrepturileomului@gmail.com

Prof. Iacob Ancuţa e-mail: paun_ancuta2001@yahoo.com Tel. 0743 337 055

Prof. Ipo Ildiko e-mail: ildiko1976@hotmail.com Tel. 0727 049 207

 

DATA  LIMITA 30 martie 2018

FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE!

 

Coordonatori: prof. Iacob Ancuţa şi prof. Ipo Ildiko

Membrii echipei de proiect:

Dir., prof., dr., Ionescu Mihai, dir. adj prof. Sasu Mihaiela, prof. Roşu Geanina, prof. Dumitru Alina, prof. inv. primar Țoropoc Iuliana, prof. inv. primar Dimcea Cătălina, prof. Pică Costel

 

Secţiunea I :  Creaţie artistico-plastică ( desen, pictură)

 

Compozițiile plastice vor fi realizate in tehnică de lucru la alegere, pe suport A4, respectând tematica concursului. Pe verso, se vor trece: titlul lucrării, numele și prenumele elevului, clasa, școala, localitate, numele și prenumele cadrului didactic indrumător, e-mail cadru didactic.

Lucrările artistico-plastice vor fi trimise prin poștă până la data de 30 martie 2018, pe adresa: Şcoala Gimnazială nr. 3, Str. Albatros Nr.10, Mangalia, Jud. Constanţa, cod poştal 905500 sau Şcoala Gimnazială nr. 24 "Ion Jalea",  Str. Griviţei Nr.70, Constanţa, Jud. Constanţa, cod poştal 900703  impreună cu acordul de parteneriat in 2 exemplare ( anexa 1)  avizat de conducerea unității și fișa de inscriere ( anexa 2), cu precizarea „Proiect Drepturile Omului”. Lucrările primite după 30 martie 2018 (data poştei) nu se iau in considerare.

 

Secţiunea II : Creație literară

 

Compunere (ciclul primar), referat sau eseu (ciclul gimnazial) având ca temă: IMPORTANŢA RESPECTĂRII DREPTULUI LA .......in viziunea elevului/ei participant/ă. (fiecare participant işi alege un drept al omului pentru proiect).

 

Documente tehnoredactate - Acestea vor respecta adevărul ştiinţific şi vor prezenta informaţii clare, corecte, concise, fără greşeli gramaticale. Se vor preciza sursele folosite (bibliografie, webografie).

Redactarea se va face in format A4, Times New Roman, la 1,15 rânduri, font de 12, cu margini egale de 20 mm ( text aliniat “justified”) şi vor avea ca intindere maximum 3 pagini.

Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman,  caracter 14, Bold, centrat). La 2 rânduri de titlu se va scrie autorul, instituţia şi prof. indrumător (Times New Roman, 12). La 2 rânduri de numele autorului se va incepe scrierea textului (Times New Roman, 12).

Nu se acceptă lucrări fără semnele diacritice. Se punctează calitatea limbajului, coerenţa şi originalitatea in concordanţă cu tema aleasă.

Lucrările literare vor fi trimise online pe adresa proiectdrepturileomului@gmail.com până la data de 30 martie 2018 impreună cu un acord de parteneriat ( anexa 1),  avizat de conducerea unității și fișa de inscriere ( anexa 2) scanate.

 

Fiecare cadru didactic poate trimite un număr de cel mult 3 lucrări pe secțiune, având posibilitatea de a opta pentru participarea la o secţiune sau la ambele.

Lucrările inscrise in concurs nu se restituie.

Nu se admit contestații.

 

Etape:

- mediatizarea proiectului: 1 noiembrie 2017 - 15 martie 2018

- inscrierea şi trimiterea lucrărilor: noiembrie 2017- 30 martie 2018 (data poştei)

- evaluarea lucrărilor: 11-16 aprilie 2018

- anunţarea rezultatelor: 18 aprilie 2018

- mediatizarea rezultatelor proiectului şi a expoziţiei 20-22 aprilie 2018

Documente necesare inscrierii:

- Acord de parteneriat ( anexa 1)

- Fișa de inscriere ( anexa 2)